I Kongres Związków Zawodowych

I Kongres Związków Zawodowych
Loading the player ...
Tytuł pełny: I Kongres Związków Zawodowych w Warszawie
Data wydania: 1945-12-03
Czas trwania: 00:58
Tagi: zjazd
opis filmu
O filmie

Sala obrad.

Numer tematu: 2
Osoba: Leon Krzycki (przewodniczący Kongresu Słowian Amerykańskich), Bolesław Bierut (prezydent Polski)
Zdarzenie: Kongres Związków Zawodowych
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:15Sala obrad.
00:00:07:18Loże zapełnione delegatami na zjazd.
00:00:10:02Delegacje zagraniczne.
00:00:19:18Sala zapełniona delegatami.
00:00:35:09Przemawia Bolesław Bierut.
00:00:39:03Delegacja górników
00:00:43:16Oklaski.
00:00:47:07Przemawia przewodniczący Kongresu Słowian Amerykańskich - Leon Krzycki.
00:00:55:15Oklaski.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Warszawie odbył się pierwszy po wojnie zjazd związków zawodowych, z udziałem około tysiąca delegatów reprezentujących cały polski świat pracy. W kongresie wzięły udział także delegacje zagraniczne. Reprezentowane były: Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Francja, Bułgaria, Jugosławia, Palestyna, Włochy i Rumunia. W imieniu Krajowej Rady Narodowej witał zjazd prezydent Bierut. Obrady kongresu stanowią poważny krok naprzód na drodze, jaką polski świat robotniczy ma przed sobą w wolnej, Ludowej Polsce. Podkreślił to w swym przemówieniu obywatel Krzycki, przewodniczący Kongresu Słowian Amerykańskich, szczególnie gorąco oklaskiwany przez uczestników zjazdu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę