Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych

Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych
Loading the player ...
Tytuł pełny: Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich
Data wydania: 1945-07-16
Czas trwania: 02:22
Kategorie tematyczne: historia
opis filmu
O filmie

Gospodarstwa, stada krów, porty. Nowi gospodarze Ziem Odzyskanych.

Redakcja: Jerzy Bossak
Numer tematu: 2
Obiekt: Państwowy Urząd Repatriacyjny
Zdarzenie: osadnictwo na ziemi olsztyńskiej
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Olsztyn
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:16Transparent z napisem: "Pomorze Zachodnie jest i będzie polskie".
00:00:07:06Łany zbóż.
00:00:15:16Domy nad wodą.
00:00:17:06Jezioro.
00:00:23:02Łodzie rybackie.
00:00:25:07Budynki wiejskie.
00:00:30:06Sprzęt rolniczy.
00:00:34:12Wóz wiejski wypełniony ziemniakami.
00:00:38:22Pasące się krowy.
00:00:44:08Dźwig w porcie rzecznym.
00:00:45:20Port rzeczny.
00:00:51:18Flaga polska powiewająca nad Olsztynem.
00:00:54:03Tablica na budynku z napisem: "Zarząd Miejski m. Olsztyna".
00:00:55:14Na murze tabliczka z napisem: "Urząd Pełnomocnika Rządu R.P. na okręg Mazurski".
00:00:57:08Szyld z napisem: "=MAZUR= Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie".
00:00:58:12Wisząca na rogu budynku tabliczka z napisem: "Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Olsztynie".
00:01:00:00Ulice w Olsztynie.
00:01:05:08Budynki.
00:01:07:13Na ulicy tablice z napisami: "PUNKT ETAPOWY dla repatriantów i przesiedleńców", "Lud polski to strażnik naszych zachodnich granic".
00:01:09:20Osadnicy idący z walizkami.
00:01:19:10Budynek PUR-u (Państwowy Urząd Repatriacyjny) z napisem: "Punkt Etapowy".
00:01:23:20Wchodzący ludzie do budynku.
00:01:35:06Transparent z napisem: "Witamy pionierów-Odzyskanych Ziem".
00:01:41:12Idący osiedleńcy z dobytkiem.
00:01:53:16Transparent z napisem: "Gospodarzem ziem zachodnich musi być lud polski".
00:01:58:10Pracujący osiedleńcy na terenie własnych gospodarstw.
00:02:15:12Rybacy naprawiający sieci nad jeziorem.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Ziemie Zachodnie czekają na polskiego osadnika.
Łany pszeniczne, gospodarstwa rybne, zagrody wiejskie, maszyny rolnicze, osiedla portowe, miasta. Kraj wolny, a wciąż jeszcze bezpański, czeka na gospodarza. Olsztyn, miasto powiatowe na terenie byłych Prus Wschodnich. Działają już najważniejsze ośrodki życia gospodarczego i administracji, ale dopływ ludności polskiej wciąż jeszcze nie odpowiada możliwościom i potrzebom miast.
Do wojny liczył Olsztyn 50 tysięcy mieszkańców, przeważnie narodowości niemieckiej. Wymarłe dzielnice czekają na prawych gospodarzy. Akcją osadniczą kieruje Państwowy Urząd Repatriacyjny. Placówki PUR-u mieszczą się we wszystkich ważniejszych ośrodkach Pomorza Zachodniego, Śląska, Mazurów i Warmii. Tu znajdują osadnicy doraźną pomoc, a co najważniejsze, źródłową informację o terenach osiedleńczych. Coraz więcej Polaków zza Bugu i województw centralnych znajduje pracę i chleb na Ziemiach Odzyskanych. Te ziemie, wydarte nieprzyjacielowi, odrodzi potężny strumień polskości. W pierwszym okresie masowej akcji osadniczej musimy osiedlić na Pomorzu, Śląsku, na ziemi mazurskiej i w Warmii ponad 2 miliony Polaków. Na zachodzie rozstrzyga się przyszłość Rzeczypospolitej.

zwiń zakładkę
komentarz

O Polsce w roku 1945 mówiono, że jest krajem wędrówek ludów. Miejsce zamieszkania zmieniło ok. 1,5 mln ludzi. Na Ziemie Zachodnie, zwane Odzyskanymi, wyjeżdżały pociągi repatriantów. Mienie po ponad 2 milionach Niemców opuszczających miasta i wioski zajęło w początkowym okresie ok. 800 tysięcy Polaków. Przejmowanie poniemieckiego majątku odbywało się w warunkach chaosu: bywało, że mieszkania i domy zajmowane były samowolnie, co władza z czasem sankcjonowała. Nie brakowało szabrowników, którzy bezkarnie wywozili pozostawione przez Niemców dobra. W latach czterdziestych swoje miejsce zamieszkania zmieniła jedna czwarta Polaków. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę