Z życia Cyganów francuskich

Z życia Cyganów francuskich
Loading the player ...
Tytuł pełny: Z życia Cyganów francuskich
Data wydania: 1946-07-10
Czas trwania: 01:05
Kategorie tematyczne: świat, muzyka, społeczeństwo, taniec
opis filmu
O filmie

Dzwonnica, dzieci ciągną za sznury. Figurka patronki Cyganów. Mężczyźni robią kotły, kobiety wróżą. Klasa szkolna. Zespół muzyczny. Tańczące kobiety.

Numer tematu: 10
Osoba: Django Reinhardt (belgijski gitarzysta pochodzenia romskiego)
Zdarzenie: życie Cyganów francuskich
Czas akcji: 1946-07
Miejsce akcji: Francja
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Actualités Françaises, Gaumont British
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:19Dzwonnica.
00:00:04:00Chłopiec pociąga sznur dzwonu.
00:00:06:07Trzej chłopcy pociągają sznury dzwonów.
00:00:10:16Dziewczęta modlą się do swojej patronki - św. Sary.
00:00:15:06Święta Sara. Dziecko całuje twarz posągu.
00:00:17:20Figura św. Sary - zbliżenie.
00:00:20:10Wędrowne gospodarstwo.
00:00:23:00Cyganie przy wykonywaniu pracy kotlarskiej.
00:00:26:18Cygan przy pracy.
00:00:29:08Cyganka paląca fajkę.
00:00:31:18Cyganka wróży z ręki.
00:00:36:00Cyganie w szkole.
00:00:39:06Chłopiec przy pulpicie.
00:00:41:13Dziewczynka - zbliżenie.
00:00:44:01Dziewczyna patrząca w oko kamery.
00:00:47:00Orkiestra cygańska.
00:00:51:18Twarz muzyka cygańskiego - Django Reinhardta.
00:00:54:00Tańcząca cyganka.
00:01:00:18Klaszczące cyganki.
00:01:03:04Stara cyganka.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pomimo prześladowań niemieckich Cyganie francuscy przetrwali ciężkie czasy i obchodzą swoje narodowe święto. Patronka Cyganów, święta Sara. Raz w życiu naród włóczęgów przychodzi do jej tajemniczego sanktuarium. Nawet dzieci biorą udział w tym dziwnym obrzędzie. Cyganie trudnią się przeważnie kotlarstwem. Cyganki oczywiście wróżą, z ręki i z kart. Francja stara się, aby młode pokolenie Cyganów wyrosło na pożytecznych obywateli. Uczą się dobrze, ale zachodzi obawa, że natura pociągnie wilka do lasu. Zdarzają się rzadkie wypadki, że Cygan rzuca koczowniczy tryb życia, jak ten oto sławny muzyk Django Reinhardt. Pasją Cyganów, a zwłaszcza Cyganek, jest taniec.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę