similar to: Mi��dzynarodowe zawody hokejowe w Krynicy