similar to: Ca��y nar��d pozdrawia swego prezydenta