similar to: Przed Kongresem Zjednoczeniowym SL i PSL