similar to: Przekazanie sztandaru dla szko��y w Warszawie