similar to: Ho��d wojsk pancernych prochom J��zefa Pi��sudskiego