similar to: Konflikt polsko-litewski. Zako��czenie incydentu granicznego