Dożynki we wsi Uzdowo

Dożynki we wsi Uzdowo
Loading the player ...
Full title: Obchody dożynkowe i manifestacja na cześć Wojska Polskiego we wsi Uzdowo na granicy z III Rzeszą
Signature: MF.27
Release Date: 1938-09
Date of Production: 1938
Duration: 00:02:13
Subject Categories: polityka, społeczeństwo
overview
About the film

Słup graniczny, posterunek graniczny, pogranicznicy. Posterunek celny. Uzdowo. Pomnik Bohaterom Grunwaldu . Uroczystości dożynkowe. Pokazy sprawności kawalerzystów.

Subject Number: 2
Person: Maksymilian Kaller (biskup warmiński)
Object: pomnik w Uzdowie, posterunek celny w Uzdowie
Event: Dożynki i manifestacja na cześć Wojska Polskiego we wsi Uzdowo
Time: 1938
Place: Uzdowo
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:16Kamień graniczny z napisami "Granica Rzeczypospolitej Polskiej, powiat Działdowo".
00:00:04:09Słupek graniczny "I 107", "P".
00:00:06:12Szlaban graniczny i idący żołnierz KOP-u.
00:00:09:18Grupa KOP-owców obserwuje granicę.
00:00:21:13Dwaj żołnierze obserwują przez lornetkę granicę niemiecką.
00:00:24:22Posterunek celny w Uzdowie.
00:00:28:22Pomnik w Uzdowie wybudowany na cześć Bohaterów Grunwaldu.
00:00:35:14Uroczystość na błoniach Uzdowskich. Panorama tłumu uczestniczącego we mszy.
00:00:59:20Poczty sztandarowe młodzieżowych organizacji kobiecych.
00:01:02:08Biskup poświęca wieniec dożynkowy.
00:01:10:05Trybuna honorowa z władzami powiatu i jednostki wojskowej.
00:01:11:11Mieszkańcy wsi w odświętnych strojach.
00:01:15:12Korowód dożynkowy na furmankach.
00:01:44:09Pokazy kawalerii.
hide tab
reader text

Wieś Uzdowo leży nad granicą pruską. We wsi tej na historycznym szlaku marszu Władysława Jagiełły pod Grunwald odbył się obchód dożynkowy powiatu działdowskiego oraz manifestacja na cześć Wojska Polskiego.

hide tab