similar to: Mi��dzynarodowe Zawody Gordon Bennetta w Warszawie