Zjednoczenie ugrupowań politycznych w dziale obrony narodowej

Zjednoczenie ugrupowań politycznych w dziale obrony narodowej
Loading the player ...
Full title: Zjednoczenie ugrupowań politycznych w dziale obrony narodowej, na Zamku Warszawskim
Signature: MF.652
Release Date: 1939
Date of Production: 1939
Duration: 0:01:50
Subject Categories: wydarzenia, polityka
overview
About the film

Prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Śmigły-Rydz podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Przedstawiciele rożnych ugrupowań. Składanie podpisów pod porozumieniem utworzenia Ogólnopolskiego Komitetu Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Przedstawiciele różnych ugrupowań składają podpisy. Plakat z napisem: „POŻYCZKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ”. Ludzie czytający odezwę do narodu. Ludzie podpisują deklaracje pożyczki. Dzieci oddają deklaracje w biurze komisarza pożyczki.

Subject Number: 2
Person: Edward Śmigły-Rydz (marszałek Wojska Polskiego), Ignacy Mościcki (prezydent RP)
Object: Zamek Królewski w Warszawie
Time: 1939
Place: Warszawa
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:03:08Prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Śmigły-Rydz siedzą podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie.
00:00:08:13Przedstawiciele rożnych ugrupowań uczestniczący w uroczystości.
00:00:16:07Składanie podpisów pod porozumieniem utworzenia Ogólnopolskiego Komitetu Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
00:00:16:08Prezydent Mościcki składa podpis.
00:00:17:19Przedstawiciele różnych ugrupowań składają podpisy.
00:00:19:15Marszałek Śmigły-Rydz składa podpis.
00:00:24:22Prymas Polski, kardynał Hlond składa podpis.
00:00:28:03Kolejni uczestnicy spotkania składają podpisy.
00:01:02:23Plakat z napisem: „POŻYCZKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ”.
00:01:05:01Napis na arkuszu papieru: „NARÓD - SWEJ ARMII I SOBIE POŻYCZKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ”.
00:01:07:02Mężczyźni czytający powieszoną na murze odezwę Komitetu.
00:01:09:09Ludzie podpisują deklaracje pożyczki.
00:01:13:14Dzieci oddają deklaracje w biurze komisarza pożyczki.
00:01:30:23Ludzie składają deklaracje pożyczki.
hide tab
reader text

Na zamku warszawskim dokonał się podniosły akt zjednoczenie wszystkich bez wyjątku ugrupowań politycznych w dziele obrony narodowej. W obecności pana prezydenta Rzeczypospolitej oraz Wodza Naczelnego utworzony został Ogólnopolski Komitet Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. W wydanej tego dnia odezwie Komitet nawołuje do ofiarności na rzecz rozbudowy armii powietrznej.

hide tab