Węgiel na Ziemiach Odzyskanych

Węgiel na Ziemiach Odzyskanych
Loading the player ...
Full title: Węgiel na Ziemiach Odzyskanych
Release Date: 1947-04-16
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Kopalnie i huty na Ziemiach Odzyskanych.

Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 2
Time: 1947
Place: Ziemie Odzyskane, Port w Kożlu
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Dymiące kominy fabryczne, budynki mieszkalne.
00:00:13:22Dymiący komin w hucie.
00:00:18:15Robotnicy wrzucają węgiel do pieca hutniczego.
00:00:25:01Pracujący hutnicy.
00:00:31:20Sztaby rozżarzonego żelaza.
00:00:36:10Pociąg wiozący węgiel.
00:00:49:16Węgiel na barkach.
00:00:54:19Płynące barki z węglem.
hide tab
reader text

Stanowisko Rządu Polskiego opiera się o jednolitą postawę całego narodu. Na Ziemiach Odzyskanych osiedliliśmy 5 milionów Polaków. W zagospodarowanie zniszczonych terenów włożyliśmy 600 milionów dolarów. Bez granic na Odrze i Nysie nie może być Polski niepodległej, a co za tym idzie, nie może być trwałego pokoju w Europie. Ogromny wysiłek w dziedzinie zaludnienia i zagospodarowania odzyskanych Ziem Zachodnich jest najlepszym dowodem słuszności uchwał poczdamskich. Wszelkie próby naruszenia tego sprawiedliwego rozwiązania problemu naszych granic są prowokacją wobec sprawy pokoju i wodą na młyn niemieckich planów odwetowych.

hide tab
comment
komentarz eksperta

Typowa kronika realizowana na zlecenie, podejmująca ważne zagadnienie stabilności nowych zachodnich granic. Ponieważ takie tematy musiały pojawiać się dość często (kolejny w PKF 18/47), PKF nie zawsze wysyłała operatorów w teren po nowy materiał filmowy. Czasem montażysta posiłkował się wykorzystywanym już wcześniej, aczkolwiek inaczej zmontowanym. Tym razem, używając zdjęć z kilku poprzednich wydań, zmian nie wprowadził. Jednak niejednokrotnie powtórnie używanym materiałom – w zależności od potrzeb – można było nadawać zupełnie nowe znaczenia.
Określenie „woda na młyn niemieckich planów odwetowych” wyraża tu niepokój o trwałość zachodnich granic, z czasem jednak przekształciło się w slogan opisujący walkę z politycznymi przeciwnikami.
Materiały reporterskie obficie w tym czasie napływały z oddziałów terenowych: już w roku 1946, oprócz centralnej redakcji w Łodzi, PKF miała swoje oddziały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie i Katowicach. (MKC)


komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy trzech autorów komentarzy kronik.

hide tab