Pielgrzymka w Słowacji

Pielgrzymka w Słowacji
Loading the player ...
Full title: Pielgrzymka w Słowacji
Signature: MF.98
Release Date: 1938
Date of Production: 1938
Duration: 00:49
Subject Categories: społeczeństwo
overview
About the film

Pielgrzymka do źródeł cudownej wody w Słowacji. Pielgrzymi w strojach ludowych. Fragmenty mszy polowej zakończonej napełnianiem wodą butelek.

Subject Number: 4
Time: 1938
Place: Słowacja
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:02Licznie zgromadzeni ludzie pod wiejskim kościołem.
00:00:03:04Kobiety w strojach ludowych idą w pielgrzymce.
00:00:06:00Mężczyźni w strojach ludowych idą w pielgrzymce.
00:00:09:16Kobiety i mężczyźni w strojach ludowych.
00:00:16:04Chłopcy w strojach ludowych.
00:00:17:11Licznie zgromadzeni ludzie na polu.
00:00:19:18Msza plenerowa.
00:00:23:04Modlące się kobiety.
00:00:25:09Ksiądz odprawia mszę.
00:00:31:02Święte rzeźby i obrazy. Kobiety w kolejce po wodę.
00:00:42:17Napełnianie butelki wodą źródlaną.
00:00:44:10Ludzie piją wodę ze świeżo napełnionych butelek.
hide tab
reader text

Wielotysięczne pielgrzymki przybywają co roku do Błatnic na Słowacczyźnie do źródeł cudownej wody.

hide tab