Do Bukaresztu!

Do Bukaresztu!
Loading the player ...
Full title: Do Bukaresztu! Sztafeta jedzie przez Śląsk. Sztafeta festiwalowa. Obóz przygotowawczy zespołów festiwalowych w Falentowie. Pokaz zespołów festiwalowych
Release Date: 1953-08-05
Duration: 06:43
Subject Categories: folklor, taniec, wydarzenia polskie
overview
About the film

Sztafety młodzieżowe z meldunkami na festiwal młodzieży w Bukareszcie. Młodzież na granicy w Słubicach. Młodzież jadąca z meldunkami do Warszawy. Na granicy czechosłowackiej. Próba zespołu tanecznego z Bielska. Występ zespołu tanecznego z łódzkich Zakładów im. Strzelczyka. Młodzież wyjeżdżająca na festiwal.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 5-9
Person: Stanisław Królak (polski kolarz), Henryk Kowol (hutnik), Kamińska (nauczycielka tańca)
Event: przygotowania do festiwalu młodzieży w Bukareszcie
Time: 1953
Place: Warszawa, Słubice, Bielsko-Biała
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:02Napis: "Do Bukaresztu!". W tle rowerowa sztafeta młodzieży.
00:00:25:08Sztafety młodzieży z meldunkami na festiwal w Bukareszcie.
00:00:32:16Na granicy w Słubicach polska młodzież otrzymuje meldunki od młodzieży niemieckiej.
00:01:11:00Centralna sztafeta festiwalowa.
00:01:46:21Sztafeta dociera do Warszawy.
00:02:20:22Uczestnicy sztafety Henryk Kowol i Stanisław Królak.
00:02:45:08Sztafeta młodzieży polskiej wita się z młodzieżą czechosłowacką.
00:03:05:13Zespół taneczny z Bielska-Białej przygotowuje się do występu na festiwalu.
00:04:11:20Fragment występu zespołu tanecznego z łódzkich Zakładów im. Strzelczyka.
00:05:27:04Młodzież tańczy na dworcu kolejowym.
00:06:04:01Pociąg z młodzieżą odjeżdża do Bukaresztu.
00:06:34:22Plansza końcowa: "Produkcja: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH".
hide tab
reader text

Drogami i szosami całej Polski ruszyły drużyny złożone z młodych przodowników pracy, aktywistów społecznych i sportowców. Z gromad do gmin, z gmin do powiatów, z powiatów do miast wojewódzkich, biegną sztafety z meldunkami na IV Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Bukareszcie. Jesteśmy w Słubicach na granicy polsko-niemieckiej. Za chwilę centralna sztafeta NRD przekaże młodzieży polskiej meldunki Danii, Norwegii, Holandii, Niemiec Zachodnich i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ta sztafeta, która przeszła przez tyle krajów, mówi nam o wspólnej walce o pokój i przyjaźń między narodami. Centralna sztafeta festiwalowa rusza do wielkiego rajdu przez ziemie polskie. Trasa prowadzi przez Poznań i Bydgoszcz do Warszawy. W drodze sztafeta zbiera tysiące meldunków młodzieżowych o wykonaniu zobowiązań podjętych na cześć festiwalu. Sztafetę wita stolica. Po kolei składają meldunki wszystkie dzielnice Warszawy, wszystkie powiaty i województwa. Każdy meldunek to nowy wkład w dzieło utrwalenia pokoju, nowe zwycięstwo na drodze umocnienia przyjaźni między narodami. Z Warszawy sztafeta rusza do Kielc i dalej do Stalinogrodu. W sztafecie udział bierze czołowy wytapiacz z Huty Kościuszko Henryk Kowol. Staszek Królak, bohater Wyścigu Pokoju. Ziemia śląska żegna drużynę udającą się do czeskiego Cieszyna. Przed nami granica, jeszcze jedna granica przyjaźni. Młodzież polska pozdrawia młodzież bratniej Czechosłowacji. Naprzód do wspólnej walki o pokój i przyjaźń między narodami! Podczas gdy przez wolne kraje Europy biegnie międzynarodowa sztafeta pokoju, zespoły artystyczne udające się do Bukaresztu kończą ostatnie przygotowania przedfestiwalowe. Oberek w wykonaniu robotniczego zespołu z Bielska. Próbą kieruje wychowawczyni zespołu profesor Kamińska. W roku 1951 Bielsko otrzymało drugą nagrodę na festiwalu w Berlinie. A oto fragment przedfestiwalowego występu zespołu łódzkich Zakładów im. Strzelczyka. Nadeszła wielka chwila. Pociąg specjalny do Bukaresztu czeka na pasażerów. "Dajcie ludzkości więcej niż zwykłą nadzieję - powiedział uczestnikom kongresu profesor Joliot-Curie - dajcie jej wielki przykład braterstwa, przyjaźni, pokoju." Ze wszystkich krajów, ze wszystkich stron ziemskiego globu śpieszą delegacje młodzieży, by wziąć udział w wielkiej manifestacji przyjaźni. Na czas festiwalu stolica Rumunii stała się międzynarodową stolicą młodego pokolenia. Naprzód do walki o pokój, jedność i przyjaźń między narodami. Kierunek Bukareszt!

hide tab