NRF. Pogrzeb Filipa Mullera

NRF. Pogrzeb Filipa Mullera
Loading the player ...
Full title: NRF. Pogrzeb Filipa Mullera
Release Date: 1952-06-18
Duration: 02:05
Subject Categories: strajki i demonstracje, świat
overview
About the film

Uroczystość pogrzebowa. Manifestacje na ulicach miast niemieckich.

Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 12
Person: Max Reimann (niemiecki polityk komunistyczny)
Event: pogrzeb Filipa Mullera
Time: 1952
Place: Essen, Monachium, Stuttgart
Foreign Exchange: Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: „ze świata”.
00:00:07:22Napis: „Pogrzeb Filipa Mullera”. Uroczystość pogrzebowa. Licznie zgromadzeni ludzie.
00:00:14:17Kondukt żałobny. Portret zmarłego.
00:00:27:02Pochylone sztandary i flagi.
00:00:32:04Ciało zmarłego w trumnie.
00:00:35:16Rodzina zmarłego.
00:00:38:18Ludzie zebrani na pogrzebie.
00:00:42:06Szarfa z napisem: „L' Humanite organe central du parti communiste francais”.
00:00:48:08Warta honorowa.
00:00:50:14Przemawia mężczyzna.
00:00:50:15Przemawia Max Reimann.
00:00:54:18Ludzie Słuchający przemówienia.
00:01:03:07Ludzie zebrani na pogrzebie. Zdjęcie zmarłego.
00:01:06:04Przemawia kobieta.
00:01:10:00Zdjęcie zmarłego.
00:01:18:08Manifestacja w Essen.
00:01:23:18Mężczyzna czyta gazetę: „Die Jugend ist star Ker als Polizeiterror”.
00:01:30:23Zebrani ludzie, wśród nich policja.
00:01:33:09Plakaty, transparenty.
00:01:37:22Ludzie zebrani na wiecu. Panorama po zebranych na placu ludziach.
00:01:40:07Przemawia kobieta.
00:01:42:16Ludzie podnoszą ręce do góry.
00:01:52:06Wiec w Stuttgarcie.
hide tab
reader text

W Monachium odbył się pogrzeb Filipa Mullera, zamordowanego w czasie demonstracji pokojowej przez policję Adenauera. Naród niemiecki żegna młodego bojownika o pokój i demokrację. Wraz z matką Mullera wszystkie matki całego świata oskarżają morderców. Wraz z narodem niemieckim wszystkie narody oddają hołd zamordowanemu. „Chwała młodzieży ‒ powiedział Max Reimann, przywódca zachodnioniemieckiej partii komunistycznej ‒ chwała młodzieży niemieckiej, która postawą swą dała dowód, że nie chce służyć obcym, imperialistycznym interesom”. W Essen dziesięciotysięczny tłum młodzieży niemieckiej złożył przysięgę, że nie spocznie w walce za sprawę, której oddał swe życie Filip Muller. Młodzież jest silniejsza niż terror policji. Układ Ogólny oznacza wojnę, traktat pokojowy oznacza życie. Na wiecu w Stuttgarcie, podobnie jak w całym Niemczech, brzmi hasło: „Precz z Układem Ogólnym. Żądamy przyjęcia propozycji radzieckich w sprawie zjednoczenia Niemiec”.

hide tab