III Zjazd ZNP

III Zjazd ZNP
Loading the player ...
Full title: III Zjazd ZNP
Release Date: 1951-03-28
Duration: 02:11
overview
About the film

Prezydium oraz zebrani w sali. Przemówienie prezydenta. Prezydent Bierut i premier Cyrankiewicz przyjmują kwiaty od dzieci.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Leonard Zajączkowski, Władysław Forbert
Subject Number: 1-3
Person: Bolesław Bierut (prezydent), Józef Cyrankiewicz (premier)
Event: nauczyciele na III Zjeździe ZNP
Time: 1951
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:17Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 14/51”.
00:00:18:04Napis: „III Zjazd Z.N.P.”, w tle prezydium na zjeździe.
00:00:22:11Nauczyciele siedzący w sali.
00:00:33:11Wśród zebranych Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz.
00:00:42:23Przemawia Bolesław Bierut: „Waszym powołaniem jest walczyć o pokój...”.
00:01:40:15Zebrani biją brawo.
00:01:56:13Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz wśród dzieci i młodzieży.
hide tab
reader text

W Warszawie odbył się III Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ponad 600 delegatów reprezentowało 150 000. rzeszę nauczycieli – wychowawców młodego pokolenia Polski Ludowej. Zjazd zaszczycił swą obecnością prezydent Bolesław Bierut i członkowie rządu z premierem Cyrankiewiczem na czele. Na otwarciu obrad przemówił do delegatów prezydent Birut. Gorąco, z entuzjazmem przejęli delegaci słowa pierwszego obywatela Polski. Do swych wychowawców i nauczycieli młodzież polska przysłała delegację z życzeniami owocnych obrad. Prezydent Bierut i premier Cyrankiewicz otrzymają od dzieci wiązanki kwiatów i wiele serdecznych młodzieńczych spojrzeń.

hide tab