Filateliści

Filateliści
Loading the player ...
Full title: Filateliści
Date of Production: 1948
Duration: 04:41
overview
About the film

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych:
„W Warszawie mieści się Towarzystwo Filatelistyczne. Członkowie Klubu Filatelistów zbierają się w każdą niedzielę na zebraniach, gdzie prowadzone są licytacje znaczków. Młodzi filateliści są również zapalonymi kolekcjonerami, »sport« ten uprawiają jednak w całkiem odmiennych warunkach (w przerwach między lekcjami, na zasadach handlu wymiennego). Młodych interesują znaczki duże, ładne, zagraniczne, szczególnie radzieckie, wyróżniają się swoją szatą graficzną i kolorytem. Seniorzy niejednokrotnie 50 lat zbierają znaczki. Na prośbę swojego młodego »kolegi« Mariana Kurzaka prezes P.T.F. pan Łukawski wprowadził go na zebranie.
Lista montażowa:
1. Chłopcy w szkole podczas przerwy przeglądają swoje albumy.
2. Marian nabywa znaczki rosyjskie za scyzoryk.
3. Zeszyt Mariana oraz klaser prezesa na zebraniu.
4. Fragmenty licytacji, licytator, zbliżenia licytujących.
5. Przeglądanie znaczków wystawionych na licytację (polskie).
6. Znaczki widziane przez lupę (szukanie ostrości).
7. Młotek, prezes wylicytował dla Mariana brakujące mu znaczki.
Dokręcone zbliżenia znaczków:
1. Kolonie francuskie.
2. Znaczki radzieckie.
3. uporządkowane znaczki w klaserze (polskie) 1 i 2 znaczki chłopców.
4. Znaczki na licytacji”.

Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek, Wiktor Janik
Assistant Camera: Waldemar Kowalski
Person: Stefan Łukawski (prezes Towarzystwa Filatelistycznego)
Event: zebranie w Klubie Filatelistów
Time: 21.11.1948
Place: Warszawa
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Mężczyzna prezentujący klaser.
00:00:12:03Filateliści podczas licytacji znaczków.
00:00:41:22Młodzież szkolna ogląda znaczki w klaserze.
00:02:09:21Wspólne oglądanie znaczków i ich licytacja.
00:02:36:21Badanie znaczków pod lupą.
00:03:14:06Licytacja znaczków.
00:04:05:07Zbliżenie zeszytu z posegregowanymi znaczkami.
hide tab