A w Niemczech Zachodnich

A w Niemczech Zachodnich
Loading the player ...
Full title: A w Niemczech Zachodnich
Release Date: 1951-10-03
Duration: 00:58
Subject Categories: wojsko, wydarzenia światowe
overview
About the film

Oficerowie niemieccy rozmawiają z przedstawicielami władz. Wojsko amerykańskie na ulicach podczas manewrów. Plakat z napisem „Stroik”.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 11
Person: Kurt Schumacher (niemiecki polityk), Konrad Adenauer (kanclerza RFN)
Event: manewry wojsk amerykańskich w Niemczech Zachodnich
Time: 1951
Place: RFN
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:22Napis: „...a w Niemczech Zachodnich”, w tle tablice ostrzegawcze.
00:00:09:08Zniszczone tereny, na których odbywały się ćwiczenia wojskowe.
00:00:17:03Oficerowie niemieccy podczas rozmów z przedstawicielami władz.
00:00:22:12Jadący samochód wojskowy z armatą.
00:00:29:18Manewry wojsk amerykańskich na ulicach miasteczka.
00:00:48:05Grupka ludzi stojąca na ulicy.
00:00:53:00Plakat z napisem: „Streik”.
00:00:55:18Grupa ludzi stojąca przed budynkiem.
hide tab
reader text

Na propozycję Grothewohla Adenauer odpowiedział: „Nie”. Wbrew woli narodu niemieckiego odbywają się w strefie zachodniej manewry atlantyckich agresorów. Amerykanie tworzą nową armię niemiecką, uzbrajają Wehrmacht. Ich celem jest sprowokowanie w Europie nowej Korei, ale prowokatorzy pozostaną samotni. Sojusznikami ich są tylko Adenauer i Sumacher. Naród niemiecki, za którym stoi miliardowa potęga światowego frontu pokoju, żąda zjednoczenia.

hide tab