Deklaracja Praska

Deklaracja Praska
Loading the player ...
Full title: Deklaracja Praska
Release Date: 1950-10-31
Duration: 01:55
overview
About the film

Konferencja ministrów spraw zagranicznych. Dyplomaci wchodzą do pałacu. Delegacje witają się z Wiaczesławem Mołotowem. Delegacje przy stole. Dyplomaci.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 11
Person: Georg Dertinger (minister spraw zagranicznych NRD), Viliam Siroky (minister spraw zagranicznych Czechosłowacji), Wiaczesław Mołotow (minister spraw zagranicznych ZSRR), Mincho Neychew (minister spraw zagranicznych Bułgarii), Zygmunt Modzelewski (minister spraw zagranicznych Polski), Gyula Kallai (minister spraw zagranicznych Węgier)
Event: konferencja ministrów spraw zagranicznych w Pradze
Time: 1950
Place: Praga
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:18Plansza: „ZE ŚWIATA”.
00:00:06:00Napis: „Deklaracja Praska”, w tle gmach obrad, przed nim rząd samochodów.
00:00:09:04Ministrowie wysiadający z samochodów.
00:00:18:04Mołotow idzie na konferencje.
00:00:38:15Zygmunt Modzelewski na konferencji.
00:00:43:06Mołotow wita się z ministrami spraw zagranicznych państw demokracji ludowej.
00:01:06:00Ministrowie siedzący przy stole obrad.
hide tab
reader text

W Pradze czeskiej odbyła się wielka międzynarodowa konferencja, która przez szereg dni zajmowała uwagę opinii światowej. Na konferencję zwołaną z inicjatywy Związku Radzieckiego przybyli: wicepremier ZSRR Mołotow i ministrowie spraw zagranicznych państw demokracji ludowej oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Delegacji polskiej przewodniczył minister Zygmunt Modzelewski.
Konferencja ośmiu ministrów zdemaskowała i potępiła politykę remilitaryzacji i faszyzacji Niemiec Zachodnich uchwaloną przez trzy zachodnie mocarstwa okupacyjne pod dyktando Stanów Zjednoczonych. Konferencja postawiła jednocześnie konkretną propozycję ostatecznego rozwiązania problemu niemieckiego – zgodnie z interesami wszystkich sąsiadów Niemiec, zgodnie z interesami samych Niemiec i pokoju światowego. Próbom odrodzenia hitlerowskiego Wehrmachtu, niepoczytalnym i zbrodniczym zamiarom wszczęcia nowej awantury wojennej przeciwstawia się zwarty i solidarny blok państw pokoju i pracy oparty o potęgę kraju zwycięskiego socjalizmu.

hide tab