Wiadomości z kraju. Żniwa

Wiadomości z kraju. Żniwa
Loading the player ...
Full title: Wiadomości z kraju. Żniwa
Release Date: 1947-07-23
Duration: 00:41
Subject Categories: gospodarka
Tags: żniwa
overview
About the film

Kosiarze przy pracy. Kobiety wiążą snopy. Snopowiązałka. Ustawianie snopów.

Director of Photography: Stanisław Lewandowski
Subject Number: 5
Object: łany zboża
Event: rozpoczęcie żniw w kraju
Time: 1947
Place: Polska
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), British Pathe (Pathe News)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:13Napis: „Wiadomości Z KRAJU”, w tle rolnicy koszą zboże.
00:00:09:14Żniwiarze przy pracy.
00:00:23:15Pracująca snopowiązałka.
hide tab
reader text

Nadeszły żniwa. Na przekór wszystkim pesymistom tegoroczne zbiory zapowiadają się dobrze. Dźwięczą już kosy na terenie całego kraju. Na Ziemiach Odzyskanych mimo zniszczeń i trudnych warunków obsiano 3 miliony 200 tysięcy hektarów ziemi ornej. Ten sukces polskiego osadnika oraz 500 milionów złotych kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na jesienną akcję siewną pozwalają wierzyć, że w roku bieżącym uprawione zostaną ostatnie skrawki ziemi leżącej odłogiem. Żniwiarzom przesyłamy dzisiaj tradycyjne szczęść Boże.

hide tab