Siew wiosenny

Siew wiosenny
Loading the player ...
Full title: Siew wiosenny. Narada w Spółdzielni Produkcyjnej
Release Date: 1950-03-29
Duration: 02:52
Subject Categories: gospodarka, społeczeństwo
overview
About the film

Chłopi zebrani na sali. Przemawia S. Pieczko. Chłopi siedzący na naradzie. Przemawia W. Stępniewski. Przemawia J. Skrzyńska. Zebrani w sali. Przemawia M. Masztanowicz. Przemawia Pomykała.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 9
Person: Janina Skrzyńska (przedstawicielka matek), Stanisław Pieczko (przewodniczący Spółdzielni Produkcyjnej), Pomykała (sekretarz KP PZPR), Władysław Stępniewski (rolnik), Mieczysław Masztanowicz (rolnik)
Object: Spółdzielnia Produkcyjna
Event: narada
Time: 1950
Place: Andrzejów
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:06Napis: „Siew wiosenny”. Zgromadzeni w pomieszczeniu chłopi. Przemawia przewodniczący St. Pieczko. Na ścianie transparent z napisem: „SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DAJE DOBROBYT MAŁO I ŚREDNIOROLNYM CHŁOPOM”.
00:00:09:12St. Pieczko wskazuje na mapę i mówi.
00:00:37:15Zgromadzeni w sali chłopi. Zbliżenie.
00:00:43:13St. Pieczko przemawia, wskazując na mapę.
00:01:13:16Głos w dyskusji zabiera W. Stępniewski.
00:01:28:03W. Stępiński przemawia.
00:01:39:07Głos zabiera J. Skrzyńska.
00:01:46:02Kobiety wśród zgromadzonych. Zbliżenie.
00:02:00:21Głos zabiera M. Masztanowicz.
00:02:23:03Głos zabiera Pomykała.
hide tab
reader text

W przeddzień rozpoczęcia siewów w Spółdzielni Produkcyjnej w Andrzejowie powiatu łódzkiego, podobnie jak w 700 spółdzielniach produkcyjnych w całym kraju, odbywa się narada nad ułożeniem szczegółowego planu wiosennych prac na roli. Z planem siewu zapoznaje zebranych przewodniczący spółdzielni Stanisław Pieczko.
„Obywatele, plan akcji ziemnej w naszej spółdzielni przedstawia się następująco: Na polu numer jeden siejemy łowies [!]. Na polu numer dwa siejemy jęczmień. Prace łorka, pod zasiew łowsa jak jęczmienia…”.
Następnie przewodniczący Pieczko proponuje podział zajęć oraz ustala czas dokonania zasiewów owsa i jęczmienia. Wyznacza również grupowych odpowiedzialnych za pracę. „Mamy do obsiewu następujące pozostałe kultury. Mianowicie: gryka 3 hektary, ziemniaki 22 hektary, buraki pastewne 2 hektary, saladera 8 hektarów, koniczyna czerwona 5 hektarów. Razem…”.
Akcja siewna według ustalonego planu zatrudni 26 ludzi w okresie 20 dni. Rozpoczyna się dyskusja.
Mówi Władysław Stępniewski: „Uważam, że plan naszej spółdzielni jest dobry, bo ma szereg nowych płodozmianów i daje dla hodowli bydła i trzody chlewnej korzyści. Ja jestem grupowy i widzę, że dniówka jest obliczona na 8 godzin, a moja grupa będzie pracować po 12 godzin i zakończymy akcję siewną prędzej…”.
„My kobiety…”. Janina Skrzyńska przedstawia potrzeby kobiet, matek. Od zorganizowanej opieki nad dzieckiem zależy ich pełna wydajność w pracy. „…zapewniono opiekę i dlatego apeluję do zarządu o przyspieszenie się zorganizowanie żłobka na czas i zapewnienie im troskliwej opieki”.
Przemawia agronom powiatowy Mieczysław Masztanowicz: „Obywatele, żebyście we wszystkich swoich trudnościach rolniczych zwracali się do państwowej administracji rolniczej. My ze swojej strony będziemy się starali utrzymać z wami jak najściślejszy kontakt, celem uzyskania przez was jak najlepszych wyników”.
Na zakończenie zabrał głos sekretarz komitetu powiatowego PZPR obywatel Pomykała: „Partia nasza będzie wam udzielała jak najdalej idącej pomocy w realizowaniu waszych zadań. Zadania te będą dla was nie tylko że pomocą, ale będą podnosiły stopę życiową. Tym samym wejdziecie na drogę, na drogę, która wiedzie do socjalizmu”.

hide tab