Niemcy. Konferencja anglo-amerykańska

Niemcy. Konferencja anglo-amerykańska
Loading the player ...
Full title: Niemcy. Konferencja anglo-amerykańska gubernatorów Bizonii
Release Date: 1948-02-11
Subject Categories: świat, polityka zagraniczna
overview
About the film

Anglo-amerykańscy gubernatorzy Bizonii. Zbliżenie kilku członków posiedzenia. Zebrani na sali posiedzeń. Dwóch członków posiedzenia przy stole. Panorama po ludziach siedzących na sali.

Subject Number: 9
Object: sala konferencyjna
Event: konferencja
Time: 1948
Place: Frankfurt
Foreign Exchange: Welt im Film
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:12Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:06:04Napis: "NIEMCY". Gubernatorzy wchodzą do budynku.
00:00:19:06Uczestnicy konferencji wchodzą po schodach.
00:00:31:12Uczestnicy posiedzenie przy stole. Zbliżenie.
00:00:35:07Zebrani na sali posiedzeń. Dziennikarze. Panorama.
hide tab
reader text

Anglo-amerykańscy gubernatorzy Bizonii zebrali się we Frankfurcie na wspólne posiedzenie z Niemieckimi ministrami stref połączonych. Amnestionowani faszyści żądali pomocy w odbudowie potężnych Niemiec. Dogadano się szybko. W gabinetach imperialistów rodzi się czwarta Rzesza. Zapadłe postanowienia powzięte zostały wbrew uchwałom poczdamskim, wbrew interesom narodów Europy. Wbrew interesom pokoju. Doszło już do utworzenia zamaskowanego rządu zachodnich Niemiec. Obradom przewodniczył... cień Hitlera.

hide tab