ZSRR. Konferencja Obrońców Pokoju

ZSRR. Konferencja Obrońców Pokoju
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Konferencja Obrońców Pokoju
Release Date: 1949-09-28
overview
About the film

Fragment konferencji. Przemówienia.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 5
Person: Nikołaj Tichonow (polityk radziecki), Siergiej Gerasimow (radziecki reżyser filmowy)
Time: 1949
Place: Moskwa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:06:21Napis: "Z.S.R.R."
00:00:12:22Fragment konferencji.
00:00:52:04Nikołaj Tichonow przemawia.
00:01:13:08Siergiej Gerasimow przemawia.
hide tab
reader text

Moskwa, stolica Związku Radzieckiego. Ze wszystkich zakątków kraju przybyli tu delegaci na wszechzwiązkową Konferencję Obrońców Pokoju. W sali kolumnowej Domu Związków Zawodowych zebrali się wybitni przedstawiciele nauki i kultury, robotnicy i kołchoźnicy oraz zagraniczni goście. Obrady zagaił akademik Grekow. We wszystkich krajach, powiedział poeta Tichanow [sic] z głęboką czcią wymawia się imię, które stało się symbolem walki o pokój i szczęście ludzkości - imię towarzysza Stalina. Reżyser Gerasimow odczytał list do Światowego Komitetu Obrońców pokoju. Narody świata pod przewodnictwem Związku Radzieckiego zwyciężą w walce o pokój.

hide tab