Budowa elektrowni w Gorzowie

Budowa elektrowni w Gorzowie
Loading the player ...
Full title: Budowa elektrowni w Gorzowie
Release Date: 1949-06-30
Subject Categories: przemysł, gospodarka
overview
About the film

Plac budowy elektrowni.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Zdzisław Śluzar
Subject Number: 3
Event: budowa elektrowni
Time: 1949
Place: Gorzów Wielkopolski
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plac budowy elektrowni.
00:00:09:03Spawacze przy pracy.
00:00:35:06Montaż linii wysokiego napięcia.
hide tab
reader text

Niebawem nastąpi oddanie do użytku nowej wielkiej elektrowni na ziemiach zachodnich. Budowa zostanie ukończona w końcu roku. Obecnie montuje się kotły z długimi wężownicami rur, w których wytwarzać się będzie parę, poruszającą turbiny. Wnętrze kotła przypomina tajemniczą grotę ze stropem utkanym przez olbrzymiego pająka. Jednocześnie buduje się linię wysokiego napięcia. Nowa wielka elektrownia to jeszcze jedno osiągnięcie polskiej techniki i gospodarki.

hide tab