Imienia Stalina. PZPB i kopalnia "Sosnowiec"

Imienia Stalina. PZPB i kopalnia "Sosnowiec"
Loading the player ...
Full title: Imienia Stalina. Przemianowanie PZPB i kopalni "Sosnowiec"
Release Date: 1949-12-21
overview
About the film

Zebranie pracowników zakładów przemysłu bawełnianego. Przemówienie. Zmiana tablicy z nazwą zakładu. Kopalnia "Sosnowiec". Zebranie pracowników w świetlicy kopalni. Górnicy.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Adam Galis
Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 1
Object: Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec", Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr. 1 w Łodzi
Time: 1949
Place: Łódź, Sosnowiec
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 52/49".
00:00:18:22Napis: "IMIENIA STALINA". Uroczystość z okazji przemianowania.
00:00:44:12Zmiana tablicy z nazwą fabryki.
00:00:52:03Nowa tablica: "PAŃSTWOWE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO Im. JÓZEFA STALINA TKALNIA NOWA".
00:01:07:06Kopalnia węgla.
00:01:12:16Górnicy.
00:01:25:10Budynek świetlicy przy kopalni.
00:01:27:09Zebranie pracowników kopalni.
00:01:44:21Transparent: "KOPALNIA IM. JÓZEFA STALINA".
hide tab
reader text

Imieniem Stalina nazwana została największa w Polsce fabryka włókiennicza Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr. 1 w Łodzi. Michał Woźniak, weteran walk rewolucyjnych oznajmił na ogólnym zgromadzeniu załogi o zaszczytnym przemianowaniu fabryki. Łódzka jedynka ma chlubną kartę w dziejach ruchu rewolucyjnego. Dziś załoga zakładów noszących imię Stalina może się poszczycić pięknymi wynikami we współzawodnictwie o ilość i jakość produkcji. Była to wzruszająca chwila w życiu Michała Woźniaka, gdy zawieszał jak najwyższe odznaczenie tablicę z nowym imieniem zakładów. Ta dumna nazwa zobowiązuje starych i młodych włókniarzy do nowych osiągnięć w naszym w naszym socjalistycznym przemyśle włókienniczym. Kopalnia "Sosnowiec", słyszał o niej cały kraj, gdy w dniu ogłoszenia historycznej karty górnika polskiego, została odznaczona orderem sztandaru pracy. Dziś kopalnia nosi imię wodza obozu pokoju, wielkiego Stalina. Praca brygad zespołowych kopalni imienia Stalina przyniosła setki i tysiące ton węgla ponad plan. Wzorem stachanowców radzieckich przekraczają nasi górnicy stare normy. Pracują tak jak uczy Stalin. Praca jest dla nich sprawą honoru i bohaterstwa. Dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy urodzin wodza i nauczyciela klasy robotniczej, postanowili górnicy kopalni imienia Stalina stanąć do wzmożonej pracy w dniach stalinowskich.

hide tab