Drogi wodne delty wiślanej

Drogi wodne delty wiślanej
Loading the player ...
Full title: Drogi wodne delty wiślanej
Release Date: 1946-05-31
Duration: 01:04
overview
About the film

Drogi wodne delty wiślanej. Statki na Wiśle. Minister Kwiatkowski dokonuje inspekcji delty.

Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 8
Person: Eugeniusz Kwiatkowski (wicepremier, minister skarbu RP)
Object: statek "Warszawianka"
Event: drogi wodne delty wiślanej dostępne dla statków pasażerskich
Time: 1946-05
Place: Kleniewo
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:03Przepływa statek. Na pierwszym planie flaga biało-czerwona.
00:00:04:07Statek pasażerski WARSZAWIANKA a na nim pasażerowie.
00:00:09:16Komisja odbywa podróż inspekcyjną.
00:00:11:15Dwa statki.
00:00:14:06Dziób statku.
00:00:15:16Statki wypływają w rejs - ujęcie z ptasiej perspektywy.
00:00:18:00Ujęcie poprzez maszt. Widoczne słońce odbijające się w Wiśle.
00:00:21:10Most.
00:00:25:18Statek płynie do śluzy.
00:00:34:09Otwiera się zasuwa do wpłynięcia statku.
00:00:37:22Statek wpływa.
00:00:44:19Łódź a na niej trzech mężczyzn.
00:00:46:20Ludzie na brzegu obserwują ruch na rzece.
00:00:48:22Osadnicy polscy gospodarujący na żuławach.
00:00:52:12Dwaj chłopcy na brzegu rzeki.
00:00:54:01Dwaj młodzi mężczyźni obserwują Warszawiankę.
00:00:55:21Warszawianka w czasie rejsu.
00:01:01:08Uśmiechnięte kobiety z dziećmi.
00:01:02:10Statki na rzece.
hide tab
reader text

Drogi wodne delty wiślanej są już dostępne dla statków pasażerskich. Przedstawiciele gdańskiej Dyrekcji Dróg Wodnych oraz delegat rządu do spraw odbudowy wybrzeża min. Kwiatkowski, dokonali ostatnio inspekcji tych terenów. Po wodach tak zwanej martwej Wisły kursują obecnie statki wydobyte z dna rzeki, wyremontowane w stoczni w Kleniewie. Statek "Warszawianka", na którym komisja odbywa podróż inspekcyjną został także niedawno odremontowany.
Z brzegu obserwowali płynącą "Warszawiankę" osadnicy polscy gospodarujący na żuławach. Jak wiadomo prace nad osuszeniem żuławów zbliżają się ku końcowi. W przyszłym roku ziemie te, zwane śpiżarnią [!] wybrzeża, dadzą plon wartości około 2 miliardów złotych.

hide tab