Polskie dni

Polskie dni
Loading the player ...
Full title: Polskie dni. Dni Literatury Polskiej na Ukrainie
Release Date: 1977-04-30
Date of Production: 1977-04
Duration: 0:02:44
Subject Categories: polityka, kultura i sztuka
overview
About the film

Kijów. Ruch na ulicach miasta. Flagi narodowe. Pomnik Lenina. Delegacja polska składa wieniec. Uroczystości w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Ukrainy. Rozmowy plenarne. Obrady w kijowskim Pałacu Kultury. Przemówienia. Słuchacze. Spotkania w Kijowie. Pomnik Tarasa Szewczenki. Spotkania z Ukraińcami. Jarosław Iwaszkiewicz. Spotkanie ze studentami. Wystawa fotogramów. Książki, plakaty filmowe. Odwiedzający. Kijowskie kino Kraków. Reklamy festiwalu filmów polskich. Dzieci w strojach ludowych. Aktorka Irena Karel. Dzieci tańczą krakowiaka. Transparenty z hasłami powitalnymi. Orkiestra ludowa. Cymbalista. Ruiny zamku w Krzemieńcu. Irena Karel. Jerzy Hoffman. Panorama Krzemieńca. Muzeum. Popiersie Juliusza Słowackiego.

Director of Photography: Roman Trzeszewski
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 2
Person: Piotr Trońko (wicepremier Ukrainy), Władimir Szczerbicki (I sekretarz KC KPU), Valentin Małańczuk (członek Biura Politycznego KPU), Jerzy Łukaszewicz (członek Biura Politycznego KC PZPR), Jarosław Iwaszkiewicz (pisarz), Stanisław Ryszard Dobrowolski (literat), Irena Karel (aktorka), Jerzy Hoffman (reżyser filmowy)
Object: Pałac Kultury w Kijowie, kino Kraków w Kijowie, Zamek w Krzemieńcu, Muzeum w Krzemieńcu
Event: Obchody Dni Literatury Polskiej w Ukraińskiej SRR
Time: 1977
Place: Krzemieniec, Kijów
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Napis: „POLSKIE DNI”. W tle Kijów.
00:00:03:06Ulica Kijowa. Przechodnie.
00:00:08:06Tablica z napisem: „KWIETIEŃ 1977. DNI POLSKOJ LITIERATURI W UKRAINSKIJ RSR”.
00:00:12:00Pomnik Lenina.
00:00:14:14Składanie wieńca pod pomnikiem Lenina przez J. Łukaszewicza. Wśród zebranych m.in. S.R. Dobrowolski. Wartę trzymają pionierzy.
00:00:31:12Spotkanie w Komitecie Centralnym. Przy stole J. Łukaszewicz i W. Szczerbicki.
00:00:36:01Zebrani w sali uczestnicy spotkania.
00:00:41:16Przemawia W. Szczerbicki.
00:00:45:07Gmach kijowskiego Pałacu Kultury.
00:00:47:00Sala. Prezydium. W tle portret Lenina.
00:00:49:03Przemawia P. Trońko.
00:00:55:12Przemawia W. Małańczuk.
00:01:03:10Przemawia J. Łukaszewicz.
00:01:07:13Pomnik Tarasa Szewczenki.
00:01:12:18Studenci wychodzą z budynku uniwersytetu.
00:01:14:19Spotkanie młodzieży z J. Iwaszkiewiczem.
00:01:21:03J. Iwaszkiewicz przemawia.
00:01:29:19Wystawa książki polskiej. Pawilon wystawowy.
00:01:39:02Książki, m.in. album A. Gierymskiego.
00:01:45:07Pawilon wystawowy. Plakaty na ścianach.
00:01:47:18Kino.
00:01:52:03Powitanie polskiej delegacji na granicy żytomierskiego okręgu. Kobiety w strojach ludowych z chlebem i solą. Irena Karel otrzymuje kwiaty.
00:02:00:20Chłopcy tańczą krakowiaka.
00:02:09:22Transparenty witające polską delegację.
00:02:13:01Powitanie. Orkiestra.
00:02:19:19Widok zamku w Krzemieńcu.
00:02:21:06Polska delegacja w Krzemieńcu. Irena Karel, Jerzy Hoffman.
00:02:32:12Dom Juliusza Słowackiego.
00:02:39:10Popiersie Słowackiego.
hide tab
reader text

Kijów. Stolica radzieckiej Ukrainy. Tu rozpoczęły się obchody Dni Literatury Polskiej, na które przybyła nasza delegacja pod przewodnictwem zastępcy członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Jerzego Łukaszewicza. Kwiaty pod pomnikiem Włodzimierza Lenina. W delegacji polskiej politycy, pisarze, filmowcy, twórcy polskiej kultury. Spotkanie w siedzibie kijowskiego Komitetu Centralnego. Gospodarzem jest I sekretarz KC Komunistycznej Partii Ukrainy Władimir Szczerbicki. W tutejszym Pałacu Kultury cztery tysiące mieszkańców Kijowa na spotkaniu z polskimi gośćmi. Uroczystość otworzył wicepremier Republiki Ukraińskiej Piotr Trońko. Przemawia Walentin Małańczuk, zastępca członka Biura Politycznego Komunistycznej Partii Ukrainy. Zebranych wita przewodniczący polskiej delegacji. Spotkań były dziesiątki. Oto jedno z nich. Jarosław Iwaszkiewicz uroczyście przyjmowany przez profesorów i studentów Uniwersytetu Kijowskiego. W jego murach studiował w latach młodości. Wystawy książki, fotografii i plastyki polskiej cieszyły się ogromną frekwencją. Dzieła polskich pisarzy i książki o Polsce osiągają tu wielkie nakłady. Mają miliony czytelników i entuzjastów. Z okazji obecnych obchodów zorganizowano festiwal filmów polskich. Delegacja polska odwiedziła różne strony i regiony Ukrainy. Wszędzie witana chlebem i solą, kwiatami. Występowały zespoły ludowe w polskim i ukraińskim repertuarze. Przepiękny, malowniczo położony Krzemieniec. Krzemienieckie liceum, w którym uczył się młody Juliusz Słowacki. Dom, w którym mieszkał, jest dzisiaj muzeum. Ulica nosi imię polskiego wieszcza. Pełne wspomnień historii i dowodów dzisiejszej współpracy były Dni Literatury Polskiej na Ukrainie.

hide tab