similar to: Strzelanie do rzutk��w, og��lnopolskie zawody strzeleckie w Warszawie