similar to: Stado lw��w w warszawskim ogrodzie zoologicznym