similar to: Obchody rocznicy Powstania Listopadowego