similar to: Czechosłowacja. Czesko-bułgarski pakt przyjaźni