similar to: Zobowi��zanie uczni��w Liceum Budowlanego