similar to: Mordercy ��. p. ��ciborka przed s��dem