similar to: Wy��sza Szko��a Planowania i Statystyki