similar to: Warszawa. Pogrzeb lotników oraz powstańców