similar to: Wr��czenie sztandaru 9 Pu��kowi Strzelc��w Konnych