similar to: Powitanie polskich lotników po przelocie przez Atlantyk