similar to: Zawody hippiczne w Warszawie z udzia��em ekip wojskowych