podobne do: Niemcy. Konferencja anglo-ameryka��ska