Święto Pułku Ułanów w Lesznie

Święto Pułku Ułanów w Lesznie
Loading the player ...
Tytuł pełny: Święto Pułku Ułanów „Bolesław Chrobry” w Lesznie
Data wydania: 1939
Data realizacji zdjęć: 1939
Czas trwania: 0:02:04
Kategorie tematyczne: polityka, społeczeństwo
opis filmu
O filmie

Przejazd ułanów i generalicji przez miasto. Błonia pod Lesznem, uroczystości nadania pułkowi imienia. Przekazanie pułkowi darów (broni) od społeczeństwa. Parada ułanów przed generalicją.

Numer tematu: 10
Osoba: Edward Śmigły-Rydz (Marszałek Polski), Walenty Dymek (biskup pomocniczy poznański), Janusz Głuchowski (generał dywizji), Roman Abraham (generał brygady), Józef Gawlina (biskup polowy)
Zdarzenie: Święto Pułku Ułanów w Lesznie
Czas akcji: 1939-06
Miejsce akcji: Leszno
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:05Kawaleria na koniach.
00:00:04:17Licznie zgromadzeni ludzie witają przejeżdżający wóz konny z marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym.
00:00:11:04Ulicą przejeżdża wóz zaprzężony w cztery konie. Licznie zgromadzeni ludzie stoją wzdłuż ulicy.
00:00:24:10Licznie zgromadzeni ludzie na polu witają przechodzących generałów. Wojskowi fotografują wydarzenie.
00:00:40:15Msza polowa. Sztandary, flagi.
00:00:50:06Msza. Marszałek Rydz-Śmigły klęczy przed ołtarzem.
00:00:51:02Pochylone sztandary. Ludzie zebrani na mszy klęczą.
00:00:57:02Rydz-Śmigły przekazuje sztandar w ręce pocztu. Obok niego stoją biskup Gawlina, generał Abraham, generał Głuchowski.
00:01:09:09Poczet sztandarowy na koniach.
00:01:14:14Rydz-Śmigły salutuje, obok generał Abraham i generał Głuchowski.
00:01:17:03Panorama po mężczyznach stojących w szeregu i trzymających tabliczki z napisem: „ZBIÓRKA NA FON”.
00:01:21:08Ofiarodawcy stoją obok darów ‒ karabinów maszynowych.
00:01:28:02Zebrani ludzie wiwatują.
00:01:31:00Marszałek Rydz-Śmigły salutuje, obok generał Abraham i generał Głuchowski.
00:01:33:09Defilada pułku ułanów.
00:01:48:00Orkiestra wojskowa na koniach.
00:01:54:01Rydz-Śmigły przy mównicy. Wita przechodzącą przed nim defiladę.
00:02:02:08Przejazd oddziałów konnych.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Lesznie odbyło się uroczyste święto Pułku Ułanów połączone z wręczeniem przez pana marszałka Śmigłego-Rydza nowego sztandaru. Pułk otrzymał imię Bolesława Chrobrego. Społeczeństwo miejscowe ofiarowało pułkowi 14 karabinów maszynowych.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę