Miasto bez wody

Miasto bez wody
Loading the player ...
Tytuł pełny: Miasto bez wody. Świebodzice
Data wydania: 1984-12-05
Kategorie tematyczne: społeczeństwo, gospodarka
opis filmu
O filmie

Miasto Świebodzice. Ludzie z wiadrami przy cysternie. Szpital Rejonowy i zakłady pracy. Rzeka. Wyschnięte koryto rzeki. Przeciekająca instalacja wodociągu. Pracownicy naprawiający rurę podziemną. Hałdy ziemi.

Realizacja: Ewa Bielska
Opracowanie dźwiękowe: Marta Kędzierzawska-Broczkowska
Numer tematu: 2
Obiekt: Szpital Rejonowy im. Dr. J. Mikulicza, Zakład Predom Termet
Czas akcji: 1984
Miejsce akcji: Świebodzice
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: „MIASTO BEZ WODY”. W tle panorama Świebodzic.
00:00:05:03Beczkowóz przejeżdżający przez miasto.
00:00:13:07Mieszkańcy Świebodzic idą z wiadrami po wodę.
00:00:21:22Nalewanie wody do wiader.
00:00:25:10Szpital i zakłady pracy zaopatrywane w wodę z beczkowozów.
00:00:45:00Ujęcie wody pitnej. Tabliczka z napisem: „Strefa ochronna bezpośrednie ujęcie wody miasta Świebodzic”.
00:00:56:12Rurociąg doprowadzający wodę do miasta. Nieszczelności na rurociągu.
00:01:08:03Robotnicy w czasie naprawy podziemnego rurociągu.
00:01:15:04Pryzmy ziemi przy wykopach wzdłuż rurociągu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Mało deszczu, mało wyobraźni czy plaga rozrzutnej cywilizacji? Zamiast odpowiedzi powtarzające się zdjęcia w Kronice. Obrazy ze Świebodzic, miasta bez wody. Najwcześniej cysterny podjeżdżają pod szpital, potem żłobki, szkoły, piekarnie i liczne fabryki. Żelazna marszruta, dla której brakuje dnia, a potrzebom można sprostać tylko w jednej czwartej. U hydrologów nazywa się to „stan zerowy”. Świebodzice nie mają innego zbiornika. Tymczasem rurociąg z Pszenna, który miał być nadzieją miasta, stał się jego zmorą. Nie można nadążyć z reperowaniem i jednocześnie utrzymaniem podłączeń prowizorycznych. Od trzech lat woda cieknie z kranów od 6 do 8 i od 19 do 23. Na wyższych piętrach w ogóle nie. Byłaby mała satysfakcja, gdyby je zajmowali sami budowniczowie rurociągu Pszenno-Świebodzice.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę