1 Maja. Milejów

1 Maja. Milejów
Loading the player ...
Tytuł pełny: 1 Maja. Milejów
Data wydania: 1951-05-03
Czas trwania: 01:48
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Mieszkańcy wsi Milejów uczestniczący w pochodzie pierwszomajowym. W pochodzie idzie młodzież ZSL i ZMP. W pochodzie idzie młodzież z ludowych zespołów sportowych. W pochodzie jadą traktory.

Zdjęcia: J. Pollock
Numer tematu: 8-9
Zdarzenie: pochód pierwszomajowy w Milejowie
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Milejów
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:19Napis: "MILEJÓW", w tle przedstawiciele władz na trybunie honorowej we wsi Milejów.
00:00:06:09Pochód pierwszomajowy ludności wsi Milejów.
00:00:25:14Młodzież ZSL i ZMP uczestnicząca w pochodzie.
00:00:40:07W pochodzie idzie młodzież ludowych zespołów sportowych.
00:00:52:05Listonosze wiejscy na rowerach.
00:01:20:21Jadące traktory.
00:01:40:06Jadący mężczyźni na koniach.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Sztandary Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej otwierają pochód we wsi Milejów w powiecie lubelskim. Idą członkowie spółdzielni produkcyjnej „Iskra”. Związku Samopomocy Chłopskiej i Ligi Kobiet. Idą członkowie ZSL i ZMP. Młodzież z 12 gminnych szkół podstawowych. Ludowe zespoły sportowe. Listonosze wiejscy. Defiluje nowa polska wieś. Z wiekowego zacofania, z odwiecznej chłopskiej biedy, z głodu przednówków, ze stulecia nędzy i poniżenia do jasnych dni, do nowego, szczęśliwego życia. Niech żyje sojusz robotniczo-chłopski!

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę