Próbki ziemi z MDM

Próbki ziemi z MDM
Loading the player ...
Tytuł pełny: MDM (odgruzowanie)
Data realizacji zdjęć: 1950
Czas trwania: 03:16
Kategorie tematyczne: architektura
opis filmu
O filmie

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych:
„Opis montażowy:
1. Zwalanie ściany.
2. Zsyp gruzu wprost na samochody.
3. Badanie próbek ziemi na różnych głębokościach.
4. Napis: Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (na tle otaczającego go placu). Umiejscowienie: Marszałkowska róg Litewskiej i Marszałkowska róg Śniadeckich (napis). Próbki ziemi wysyła się do Instytutu Geologicznego, gdzie po zbadaniu orzeka się o przydatności gleby”.

Asystent operatora: Henryk Kucharzuk, Jerzy Dmowski
Obiekt: Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa
Zdarzenie: odgruzowanie MDM
Czas akcji: 08.1950
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: brak
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:02:19Wykonywanie odwiertu w celu pobrania próbek ziemi.
00:00:08:12Burzenie ściany.
00:00:38:06Załadunek gruzu na samochód.
00:00:54:01Kontynuowanie odwiertu.
00:01:17:22Zbliżenie mężczyzn wykonujących odwiert.
00:01:35:01Wkładanie pobranych próbek ziemi do słoików.
00:01:55:15Nowa partia pobranej ziemi.
00:02:10:21Mężczyźni kręcący korbą.
00:02:17:03Napełnianie ciężarówki gruzem.
00:02:27:20Zamykanie i opisywanie próbek.
00:02:38:14Zbliżenia próbek ziemi.
00:02:49:16Najazd na słoik z ziemią.
00:02:58:07Plan ogólny ulicy oraz miejsca pobierania ziemi.
zwiń zakładkę
zwiń zakładkę