Dzień ZMP-owca

Dzień ZMP-owca
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dzień ZMP-owca. ZMP-owcy wykładają w Państwowym Liceum Mechanicznym „Technikum” Warszawa
Data wydania: 1950-10-31
Czas trwania: 01:30
Kategorie tematyczne: organizacje młodzieżowe
opis filmu
O filmie

Transparent: „W dniu konferencji lekcje prowadzą ZMP-owcy”. Zetempowcy biorą dzienniki szkolne w pokoju nauczycielskim. Zetempowiec Sadownik siedzi za biurkiem dyrektora. Słuchający uczniowie Liceum Mechanicznego. Zajęcia w klasie i w warsztacie prowadzone przez zetempowców.

Numer tematu: 8
Obiekt: Związek Młodzieży Polskiej
Zdarzenie: Dzień Związku Młodzieży Polskiej
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:18Napis: „Dzień ZMP-owca”, w tle uczniowie wchodzący do szkoły.
00:00:07:03Transparent z napisem: „W dniu konferencji lekcje prowadzą ZMP-owcy”.
00:00:13:13Młodzież z ZMP bierze dzienniki lekcyjne z pokoju nauczycielskiego.
00:00:27:13Uczeń siedzący za biurkiem dyrektora mówi do mikrofonu radiowęzła szkolnego.
00:00:35:06Uczniowie w klasie słuchają informacji z głośnika.
00:00:45:15Błaszczyński, przewodniczący koła ZMP, zastępuje nauczyciela w klasie.
00:01:00:12Uczniowie podczas zajęć na warsztatach.
00:01:06:15Starszy uczeń pokazuje młodszej uczennicy sposób piłowania.
00:01:30:12Zetempowiec z uczniem przy tokarce.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja nauczycieli szkół zawodowych. Jak to, więc na dwa dni przerwano naukę? Nie, zetempowcy wyższych klas Liceum Mechanicznego rzucili myśl: starsi uczniowie zetempowcy sami poprowadzą zajęcia szkolne.
Napis groźny, cóż to za biurokracja? Nie, to kolega Sadownik, dzisiejszy dyrektor, a naprawdę uczeń drugiej licealnej, mówi do mikrofonu szkolnego radiowęzła. „Nie możemy zawieść zaufania profesorów. Lekcje muszą odbyć się normalnie”.
Kolega Błaszczyński, przepraszam, profesor Błaszczyński, przewodniczący koła ZMP, mimo 20 lat ma doprawdy profesorską minę. Ćwiczenia w kreślarni i warsztatach odbywają się również zgodnie z normalnym planem. Profesorowie bardzo sumiennie przygotowali się do swoich zajęć. Z wielkim przejęciem poprawiają młodszych kolegów. Kto wie, może w ciągu tych dwóch niezwykłych dni niektórzy z nich zasmakują w odpowiedzialnym i pięknym zawodzie nauczyciela i wychowawcy.

zwiń zakładkę
komentarz

Związek Młodzieży Polskiej, powołany do życia w roku 1948 w celu scentralizowania organizacji młodzieżowych, był przybudówką partii chętnie wykorzystywaną do działań o charakterze kampanijnym i agitacyjnym. Przede wszystkim miał wychowywać i kształtować ideologicznie. Jako organizacja masowa skupiająca dwa miliony członków ZMP szybko uległ skostnieniu i biurokracji, czemu sprzyjała niekompetencja kadr i rozbudowana struktura organizacyjna. Mimo posiadanego monopolu na pracę z młodzieżą mobilizacja zetempowców szybko spadała. Udział w organizacji często sprowadzał się do posiadania legitymacji członkowskiej czy uczestnictwa w pochodach i masówkach. Ponad pracę wychowawczą stawiano zaś zobowiązania produkcyjne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w technikum mechanicznym były chlubnym wyjątkiem, który zdołała pokazać kronika. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę