W obozie harcerskim

W obozie harcerskim
Loading the player ...
Tytuł pełny: W obozie harcerskim. Obóz harcerski Malinówka
Data wydania: 1950-08-01
Czas trwania: 01:04
Kategorie tematyczne: organizacje młodzieżowe, dzieci
opis filmu
O filmie

Harcerz zatrzymuje samochód. Dzieci biegną do wody. Zabawa z piłką w wodzie. Harcerze pracują w polu. Harcerze słuchają wykładowcy nad jeziorem.

Komentarz: Ludwik Perski
Numer tematu: 6
Zdarzenie: młodzież na obozie harcerskim
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Malinówka
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Belgia, DEFA Augenzeuge
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:14Napis: „W obozie harcerskim”, w tle widok jeziora.
00:00:04:02Harcerz zatrzymuje samochód PKF.
00:00:14:21Budynek obozu harcerskiego.
00:00:16:20Dzieci biegnące do jeziora.
00:00:19:00Dzieci skaczące z górki.
00:00:24:10Dzieci grające w piłkę w jeziorze.
00:00:38:21Harcerze pomagają rolnikom.
00:00:58:12Dzieci słuchające opowiadań wychowawcy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

„Proszę stać, dalej nie ma przejazdu – mówi Sławek – tu jest nasz obóz harcerski »Malinówka«”.
Rodzice mogą być spokojni, wiedzą, że ich dzieci nabierają sił i zdrowia w obozach harcerskich i na koloniach letnich. Blisko 1 200 000 młodzieży spędza w tym roku wakacje w najpiękniejszych miejscowościach całej Polski.
Ta drużyna harcerska przyjechała na jeziora mazurskie ze wsi Grabowo koło Kolna. Harcerze spędzają czas nie tylko na zabawie. Poznają życie przyrody i pomagają starszym w ich pracy. A wieczorem z uwagą słuchają opowiadań o walce o pokój młodzieży na całym świecie.

zwiń zakładkę
komentarz

Wakacyjny wypoczynek dla dzieci wiejskich był nowatorskim osiągnięciem powojennej władzy. Wyjazdy na obozy umożliwiano m.in. dzięki przynależności do harcerstwa, które jednak straciło swój przedwojenny, elitarny charakter. Odcinając się w 1949 roku od skautowskich tradycji, Związek Harcerstwa Polskiego stał się organizacją masową skierowaną do dzieci szkół podstawowych i mającą przygotowywać do wstępowania do Związku Młodzieży Polskiej. Instruktorzy harcerscy wzorowali się na radzieckich pionierach – organizowali najmłodszym czas wolny, ale nie zaniedbywali spraw ideologicznych. Temu służyła pokazana w kronice pogadanka o walce o pokój młodzieży na świecie. Już niedługo PKF kilka razy do roku będzie opracowywała specjalnie sprofilowane wydania Kroniki Harcerskiej. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę