Narada naukowców i chłopów

Narada naukowców i chłopów – racjonalizatorów
Loading the player ...
Tytuł pełny: Narada naukowców i chłopów – racjonalizatorów
Data wydania: 1950-03-09
Czas trwania: 01:16
Kategorie tematyczne: wieś
opis filmu
O filmie

Naukowcy i rolnicy w sali obrad. Plany zabudowań gospodarskich. Stacja doświadczalna.

Numer tematu: 2
Zdarzenie: narada chłopów i naukowców w sprawach rolnictwa
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Poznań
Wymiana zagraniczna: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:12Napis: „NARADA NAUKOWCÓW i chłopów – racjonalizatorów", w tle zebrani w sali obrad.
00:00:05:20Zebrani siedzą przy stołach.
00:00:10:06Przemawia profesor Pietruszczyński.
00:00:16:10Przemawia rolnik Krystian Duda.
00:00:23:13Rolnicy rozmawiają z naukowcami.
00:00:40:06Architekt pokazuje plany zabudowań gospodarczych.
00:00:48:10Grupa ludzi przy stole laboratoryjnym.
00:00:54:00Naukowiec pokazuje rolnikom planszę z roślinami.
00:00:58:18Grupa ludzi przy doniczkach z sadzonkami.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pod hasłem „Ścisły związek nauki z praktyką przyspieszy budowę socjalizmu” odbyła się w Poznaniu pierwsza w Polsce narada uczonych i chłopów. „Nauka oderwana od życia nie spełnia swoich zadań” – powiedział profesor Pietruszczyński. „Wierzę – mówi średniorolny chłop Krystian Duda – że na naszej wsi coraz częściej spotkać będziemy profesorów wyższych uczelni”.
W przerwach chłopi i uczeni rozmawiają ze sobą jak starzy znajomi. Zofia Zacharska dyskutuje z profesorem Łaskowskim o płodozmianie Wiliamsa. Architekt przedstawia plany zabudowań gospodarczych. To interesuje wszystkich.
Po referatach i dyskusjach praktycy i teoretycy rolnictwa spotkali się raz jeszcze, tym razem w terenie. Skromny to teren, ogród w doniczce. Jesteśmy na stacji doświadczalnej. Narady dały wiele i chłopom, i uczonym. Uczeni dowiedzieli się o potrzebach chłopów. Chłopi przekonali się, że odtąd uczeni pomagać im będą w ich pracy.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę