Poznajmy życie i walkę Józefa Stalina

Poznajmy życie i walkę Józefa Stalina
Loading the player ...
Tytuł pełny: Poznajmy życie i walkę Józefa Stalina
Data wydania: 1949-12-15
Czas trwania: 05:23
opis filmu
O filmie

Obraz przedstawiający Józefa Stalina. Zebranie robotników studiujących życiorys Stalina. Wykład propagandowy o Józefie Stalinie. Obraz przedstawiający Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina

Komentarz: Adam Galis
Numer tematu: 1
Zdarzenie: wykład o Józefie Stalinie
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Polska
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 51/49".
00:00:19:02Plansza z napisem: "POZNAJEMY ŻYCIE I WALKĘ JÓZEFA STALINA".
00:00:26:18Portret Józefa Stalina.
00:00:44:18Fragment wykładu o życiu Józefa Stalina.
00:00:49:20Dramatyczna pauza.
00:01:03:01Słuchacze wykładu. W tle obraz "wielkiej czwórki": Stalin, Lenin, Marks, Engels.
00:01:39:18Krzaczaste brwi.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Fragment wykładu: "Urodził się 21 Grudnia 1879 roku w mieście Gori na Kaukazie. Ojciec jego był robotnikiem fabryki obuwia, matka córką chłopa pańszczyźnianego. Miał zaledwie 15 lat kiedy wstąpił do ruchu rewolucyjnego. Odtąd przez całe życie... nie, nie tak chciałem zacząć towarzysze. Zanim opowiem życiorys chciałem kilka słów powiedzieć kim jest dla nas towarzysz Józef Stalin. Co jest treścią tej książki? Walka w nielegalnych warunkach, rewolucja październikowa kiedy Stalin jako najbliższy druh Lenina wraz z nim kierował partią Bolszewicką, masami ludowymi i zwyciężał! Odbudowa i przebudowa ogromnego kraju. Walka przeciwko wyzyskiwaczom, przeciwko wrogom socjalizmu o nowe życie bez ucisku narodów i krzywdy człowieka. Trudna droga towarzysze, ale kroczą nią miliony ludzi w Związku Radzieckim i na całym świecie. Dla nich, dla ludzi radzieckich, dla człowieka pracy w Polsce i na całym świecie Józef Stalin jest wzorem, drogowskazem, nauczycielem. W naszej myśli, w naszym sercu imię Stalina łączy się w jedno z imieniem Lenina. Stalin rozwinął myśl Lenina, prowadzi dalej nieśmiertelne dzieło Lenina. Na doświadczeniach partii Lenina i Stalina, na doświadczeniach Związku Radzieckiego uczymy się jak odbudować zniszczony kraj. Jak tworzyć własny, nowoczesny przemysł, jak łamać opór wroga klasowego. Jeśli tak wspaniałe i wielkie są nasze sukcesy to dzieje się tak dlatego, że jest na świecie wielki Związek Radziecki, który pomaga nam na każdym kroku. Józef Stalin jest dla nas towarzyszem-budowniczym państwa jakiego jeszcze w dziejach nie było. Państwa bez nędzy i wyzysku, państwa robotników i chłopów. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, pomoc Związku Radzieckiego, przykład Związku Radzieckiego - oto źródło naszej wiary w zbudowanie nowego życia u nas w Polsce. W latach wojny z imieniem Stalina wiązaliśmy nasze nadzieje wolności, niepodległości, budowy nowej Polski. Stalin kierował tą siłą, która ocaliła świat przed zalewem faszyzmu. Pod jego kierownictwem narody Związku Radzieckiego walczyły z hitlerowskimi najeźdźcami i pod jego kierownictwem odniosły wspaniałe zwycięstwo. Oto kim jest towarzysz Stalin dla nas - człowiekiem, który ocalił ludzkość, który rozgromił faszyzm. dwa razy towarzysze za naszego życie klasa robotnicza Związku Radzieckiego wyzwoliła nas z niewoli. Najpierw z niewoli cara i kaiserów, później z niewoli hitlerowskiej. Słowo Stalina o wolnej, silnej i niepodległej Polsce wiodło do boju patriotów kraju i pierwszej armii polskiej w ZSRR. Pamiętamy pomoc jaką generalissimus Stalin udzielił Polsce w stworzeniu odrodzonego wojska polskiego, w odzyskaniu przez nas ziem nad Bałtykiem, Odrą i Nysą, odbudowie naszego kraju, naszej stolicy z ruin i zgliszcz powojennych. Dla nas, ludzi pracy, dla nas Polaków Stalin jest najlepszym sojusznikiem, wielkim przyjacielem Polski. Kiedy dziś ludy całego świata walczą o pokój, pamiętamy, że Związek Radziecki jest czołową siłą obozu pokoju, że geniusz towarzysza Stalina krzyżuje wszystkie plany podżegaczy wojennych. Wczytujemy się w życiorys towarzysza Stalina i stąd czerpiemy wiarę w zwycięstwo wielkiej sprawy pokoju, ostateczną klęskę podżegaczy wojennych. Dlatego, kiedy tę książkę czytasz podnosisz głowę, zaciskasz pięści, wierzysz w swoją pracę, w twój dzień dzisiejszy i twoje jutro, wierzysz w sens walki do której prowadzi Józef Stalin."

zwiń zakładkę
komentarz

Całkowita ideologizacja życia kraju prowadzona była na modłę radziecką. Akademie ku czci, liczne wydawnictwa i gazetki ścienne wpisywały każdą dziedzinę życia w kult jednostki. Zgłębianie życiorysu Stalina stanowiło obowiązkowy punkt zakładowych i szkolnych zebrań i wieczornic, i w zasadzie nie pozostawiało wątpliwości, kto faktycznie rządzi nad Wisłą. Mimo poddańczo oddawanych mu hołdów, Stalin skutecznie rządził zaocznie – w okresie powojennym nigdy do Polski nie przyjechał. Nie musiał – rozwijający się aparat terroru sprawiał, że i tak wszystko było pod jego kontrolą. W obchody rocznicy urodzin PKF – chcąc nie chcąc – zaangażowała się w formie kilkutygodniowej kampanii (także 52/49, 1/50). Z uwagi na doniosłość tematu, PKF 51/49 miała podwójną objętość wydania. (MKC).

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę