Góry Ałtaju

Góry Ałtaju
Loading the player ...
Tytuł pełny: Góry Ałtaju
Data wydania: 1946-05-31
Czas trwania: 01:37
Kategorie tematyczne: świat, gospodarka, przyroda
opis filmu
O filmie

Góry Ałtaju. Widok gór, rzeka Czuja. Owce na pastwisku, konie i wielbłądy.

Numer tematu: 10
Obiekt: Ałtaj
Zdarzenie: reportaż dotyczący gospodarki pasterskiej
Czas akcji: 1946-05
Miejsce akcji: Azja
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:01Góry - szeroki plan.
00:00:03:10Ostra ściana górska, panorama w dół na rzekę Czuję.
00:00:12:02Pasą się owce.
00:00:14:13Przechodzi pasterz z owcą.
00:00:16:18Przechodzą owieczki.
00:00:18:16Stado owiec, z boku pasterz.
00:00:21:03Pasterz w futrze z owcą na rękach.
00:00:23:03Stado pasących się owiec - ujęcie z góry.
00:00:29:13Stara kobieta o charakterystycznych azjatyckich rysach twarzy z owieczką na ramionach.
00:00:32:12Stado owiec.
00:00:35:18Pasterz z owieczką.
00:00:37:09Konie ałtajskie, w tle góry.
00:00:39:21Koń, źrebak.
00:00:43:15Jeździec na koniu zwija linę.
00:00:45:07Stado koni biegnie.
00:00:47:06Jeździec na galopującym koniu.
00:00:49:13Biegną konie.
00:00:52:06Jeździec na koniu, konie ałtajskie.
00:00:54:10Złapany na wpół dziki koń ałtajski próbuje wyrwać się z uścisku liny.
00:00:59:19Głowa wielbłąda - zbliżenie.
00:01:01:13Wielbłąd.
00:01:04:10Inny wielbłąd przechodzi.
00:01:08:16Młoda mieszkanka Ałtaju.
00:01:10:15Młoda kobieta na wielbłądzie - plan bliski.
00:01:12:20Młoda kobieta na wielbłądzie pogania inne wielbłądy.
00:01:15:08Młode jelenie i daniele wybiegają z zagrody.
00:01:19:07Biegnące zwierzęta.
00:01:25:19Daniel - zbliżenie.
00:01:26:12Rogi daniela.
00:01:31:13Biegnące zwierzęta - daleki plan.
00:01:33:12Daniele i jelenie biegną.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do najpiękniejszych zakątków Związku Radzieckiego należą góry Ałtaju. Od przepływającej tu
rzeki Czuja otrzymały one nazwę Czujskich Alp. Ałtaj jest krajem gospodarki pasterskiej. Tutejsze stada owiec należą do najbogatszych na świecie. Na wpół dzikie konie ałtajskie słyną ze swej wytrzymałości. Wielbłądy są równie wytrzymałe, ale za to łagodniejsze. Jak widać jelenie i daniele nadają się do hodowli nie gorzej niż krowy i owce.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę