240. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego

240. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: 240. rocznica śmierci króla Jana III Sobieskiego
Sygnatura: MF.598
Data wydania: 1936-06
opis filmu
O filmie

Pomnik Jana III Sobieskiego w warszawskich Łazienkach. Zamek w Olesku, różne plany, wnętrza. Tablica pamiątkowa: "Swemu najszlachetniejszemu rodakowi królowi Janowi III w trzechsetne lato jego urodzin mieszkańcy Oleska". Tablica pamiątkowa: "1833-1933. Jan III Sobieski, król Polski, 1629-1696. W 250 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem i ocalenia chrześcijaństwa od nawały tureckiej". Wawel: zbroje rycerskie z czasu wiktorii wiedeńskiej i inne eksponaty muzealne. Zamek w Podhorcach (pałac Koniecpolskich), różne plany, Pałac w Wilanowie, różne plany, ogrody, wnętrza pałacu. Kościół Kapucynów w Warszawie. Pomnik Sobieskiego we Lwowie. Pomnik Sobieskiego w warszawskich Łazienkach. Sarkofag króla na Wawelu.

Numer tematu: 1
Osoba: Jan III Sobieski (król Polski)
Zdarzenie: rocznica śmierci króla Jana III Sobieskiego
Czas akcji: 1936-06, XX-lecie międzywojenne
Miejsce akcji: Warszawa, Podhorce, Kraków, Olesko
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Plansza tekstowa: "Epokową postacią - człowiekiem, który orężem u wrogów szacunek dla granic Rzeczypospolitej wymusił był Król Jan III Sobieski".
00:00:01:15Pomnik Jana III Sobieskiego.
00:00:03:20Plansza tekstowa: "Olesko".
00:00:06:01Plansza tekstowa: "Na wzgórzu za miasteczkiem wznosi się zamek warowny, gdzie Roku Pańskiego 1630 ujrzał światło dzienne Jan Sobieski".
00:00:18:02Zamek w Olesku.
00:00:53:08Wnętrza zamku.
00:00:57:12Napis: "Sala kolumnowa".
00:01:08:15Napis: "Widok z komnaty, w której urodził się Jan Sobieski".
00:01:18:22Napis: "Wejście do lochów i skarbca".
00:01:23:07Płyta z napisem: "SWEMU NAJSZLACHETNIEJSZEMU RODAKOWI KRÓLOWI JANOWI III. W TRZECHSETNE LATO JEGO URODZIN. Mieszkańcy Oleska".
00:01:32:14Płyta z profilem króla oraz napis: "JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI 17/VII 1629 - 1696 17/XI. W 250 ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA POD WIEDNIEM I OCALENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA OD NAWAŁY TURECKIEJ".
00:01:43:23Plansza tekstowa: "Wśród pamiątek".
00:01:46:03Napis: "Zbroje rycerzy Jana III".
00:01:46:12Zbroje husarskie.
00:01:52:22Krzyż na zbroi.
00:01:57:19Matka boska na zbroi.
00:02:03:04Siodło kawalerzysty na modelu konia.
00:02:07:13Napis: "Pistolety króla".
00:02:11:23Napis: "Relikwiarz z ołtarza polowego".
00:02:16:09Wnętrze relikwiarza.
00:02:22:12Napis: "Strzemię Kara Mustafy, przesłane Katedrze Wawelskiej na znak zwycięstwa".
00:02:29:03Napis: "Płaszcz orderu św. Ducha".
00:02:33:19Napis: "Gwiazda św. Ducha na płaszczu".
00:02:37:16Napis: "Dar papieża dla króla Jana".
00:02:38:16Zdobna rękojeść miecza.
00:02:42:21Plansza tekstowa: "Podhorce. Zamek, który w 1682 r. przeszedł na własność króla".
00:02:48:10Zamek w Podhorcach.
00:02:52:18Brama na dziedziniec.
00:03:05:01Studnia napędzana wielkim kołem. W kole kobieta, idąc, wprawia je w ruch.
00:03:11:13Plansza tekstowa: "Jedno z historycznych drzew, sadzonych ręką króla Sobieskiego".
00:03:18:20Drzewo.
00:03:29:01Plansza tekstowa: "Wilanów. Ulubione miejsce pobytu Sobieskiego, gdzie A.D. 1696 przestało bić serce króla".
00:03:39:16Dwór w Wilanowie.
00:04:41:16Park wokół dworu.
00:04:57:12Napis: "Topola sadzona przez króla Jana".
00:05:06:00Dzieci u stóp wielkiego drzewa.
00:05:10:23Taras.
00:05:15:19Napis: "Salon królewski".
00:05:20:21Napis: "Taca ofiarowana zwycięzcy przez miasto Kraków".
00:05:20:21Taca przedstawiająca zwycięstwo pod Wiedniem.
00:05:26:04Plansza tekstowa: "Komnata, w której zmarł król Jan Sobieski, przerobiona na kaplicę."
00:05:35:00Wnętrze kaplicy.
00:05:38:17Napis: "Sarkofag St. Potockiego".
00:05:46:18Plansza tekstowa: "Jako votum za zwycięstwo pod Wiedniem wystawił król Jan III w Warszawie przy ul. Miodowej kościół O.O.Kapucynów".
00:06:00:16Budynek kościoła.
00:06:02:05Napis: "Urna z sercem królewskim".
00:06:06:09Sarkofag z urną, a na nim korona z berłem królewskim.
00:06:10:02Popiersie króla Jana III.
00:06:14:12Wieniec.
00:06:18:00Plansza tekstowa: "Naród, czcząc bohaterskiego króla, wystawił mu pomniki".
00:06:25:06Napis: "we Lwowie".
00:06:25:16Pomnika Jana III Sobieskiego we Lwowie.
00:06:34:17Plansza tekstowa: "W krypcie wawelskiej, we wspaniałym sarkofagu, złożono jednego z największych do naszych czasów-bohatera".
00:06:47:23Sarkofag w krypcie wawelskiej z prochami króla Jana III.
00:06:59:19Na sarkofagu korona królewska z dwoma sztyletami.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Plansze tekstowe: "Epokową postacią - człowiekiem, który orężem u wrogów szacunek dla granic Rzeczypospolitej wymusił, był Król Jan III Sobieski. Olesko. Na wzgórzu za miasteczkiem wznosi się zamek warowny, gdzie Roku Pańskiego 1630 ujrzał światło dzienne Jan Sobieski. Sala kolumnowa. Widok z komnaty, w której urodził się Jan Sobieski. Wejście do lochów i skarbca. Wśród pamiątek. Zbroje rycerzy Jana III. Pistolety króla. Relikwiarz z ołtarza polowego. Strzemię Kara Mustafy, przesłane katedrze wawelskiej na znak zwycięstwa. Płaszcz orderu św. Ducha. Gwiazda św. Ducha na płaszczu. Dar papieża dla króla Jana. Podhorce. Zamek, który w 1682 r. przeszedł na własność króla. Jedno z historycznych drzew, sadzonych ręką króla Sobieskiego. Wilanów. Ulubione miejsce pobytu Sobieskiego, gdzie 17 VI 1696 przestało bić serce króla. Topola sadzona przez króla Jana. Salon królewski. Taca ofiarowana zwycięzcy przez miasto Kraków. Komnata, w której zmarł król Jan Sobieski, przerobiona na kaplicę. Sarkofag St. Potockiego. Jako wotum za zwycięstwo pod Wiedniem wystawił Król Jan III w Warszawie przy ul. Miodowej kościół o.o. kapucynów. Urna z sercem królewskim. Naród, czcząc pamięć bohaterskiego króla, wystawił mu pomniki. we Lwowie [nieczytelne]. W krypcie wawelskiej, we wspaniałym sarkofagu, złożono jednego z największych do naszych czasów - bohatera".

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę